Oferta

Hydrohand dysponując potencjałem technologicznym i transportowo-logistycznym oferuje budowę i nadzór budowlany obiektów inżynieryjnych.

 • hydrofornie
 • stacje uzdatniania wody
 • hydrofornie
 • suszarnie odpadów
 • stacja podnoszenia ciśnienia
 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne i deszczowe
 • przepompownie ścieków
 • odwadnianie drenażowe
 • melioracje gruntów rolnych
 • drogi
 • mosty
 • przepusty
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zapewniamy profesjonalne wykonanie robót oraz terminowe realizacje inwestycji w konkurencyjnych cenach.