Realizacje

Przez lata swojego istnienia firma Hydrohand wykonała szerg obiektów i robót inżynieryjnych. Oto niektóre z nich:

 • 2006 r. Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w miejscowości Gorzyce Wielkie, osiedle domów jednorodzinnych, ul. Ostrowska – etap I
 • 2007 r. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raszkowie, ul. Kraszewska
 • 2008 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim – etap IV
 • 2008 r. Roboty instalacyjne przy budowie domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu, ul. Karmelkowa
 • 2009 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew
 • 2009 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola Mała – droga gminna.
 • 2010 r. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Grabowskiej
 • 2010 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodków Dolny i Kruszyniec
 • 2011 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim – etap V
 • 2011 r. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej miasta Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie
 • 2011 r. Budowa kanalizacji sanitarnej części zachodniej aglomeracji Krzymów
 • 2012 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pępowo, ul.Kobylińska – etap II i Krzekotowice – etap I
 • 2012 r. Realizacja budowy Salonu Sprzedaży samochodów ciężarowych marki Volvo wraz ze stacją serwisową w miejscowości Karski
 • 2013 r. Budowa chodnika w miejscowości Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324
 • 2013 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góra oraz wsi Kłoda Górowska – etap II
 • 2013 r. Rozbudowa skrzyżowania ulic S.Staszica, R. Domowskiego i T. Kościuszki na skrzyżowanie typu rondo w Koninie
 • 2013 r. Droga nr 434, odcinek od dawnej drogi 36 do miejscowości Śrem. Przebudowa drogi na długości 42,791 km – dokończenie
 • 2013 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krakotowice etap II i III
 • 2014 r. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Pomorska w Ostrowie Wielkopolskim
 • 2014 r. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogów
 • 2014 r. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Prokopów
 • 2014 r. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pawłowice

Do tej pory wykonaliśmy kilkadziesiąt inwestycji.